Statistická analýza dat

500 Kč/hodina

Nejsem plátcem DPH.

 

Na čem závisí konečná cena?

  • na formátu dat, které mi poskytnete ke zpracování (ideální je formát .xls s číselným zápisem výsledků výzkumu; př. muž = 1, žena = 2 apod.)
  • na rozsahu dotazníkového šetření či ankety
  • na typu použitých otázek (otevřené, uzavřené)
  • na výstupním formátu zprávy

 

Příklad cenové kalkulace

  • data z ankety (5 uzavřených otázek + 2 identifikační otázky (pohlaví a věk))
  • poskytnutá data jsou ve formátu, který nevyžaduje větší úpravy
  • výstupní zpráva ve formě prezentace
  • zpráva bude obsahovat popisné grafy, segmentační tabulky podle identifikačních otázek a vztahové tabulky mezi jednotlivými otázkami + krátký popis všech grafů a tabulek
  • celková cena je 3000 Kč