Statistická analýza dat

Provádím analýzy dat získané z marketingových výzkumů trhu. Zejména se jedná o:

  • Ankety
  • Dotazníková šetření
  • Další datové zdroje dle dohody
  • Konzultace při realizaci Vašeho průzkumu
  • Příprava dotazníku


Pro zpracování je použit profesionální statistický software.


Výstupní zpráva bude dodána ve formátu textového dokumentu nebo prezentace. Základními prvky jsou popisné statistiky (zjišťují a sumarizují informace), vztahy mezi daty a segmentace trhu. Samozřejmostí je popis jednotlivých tabulek a grafů.