Statistická analýza dat

Ing. Filip Husák

Jsem absolventem České zemědělské univerzity v Praze, Provozně-ekonomické fakulty, oboru Informatika a systémové inženýrství. Studium jsem ukončil v roce 2006 vykonáním státní závěrečné zkoušky ze Statistiky, Sociologie, Ekonomie a Informatiky. Od roku 2010 se věnuji statistickému zpracování dat, a to jak přímo pro jednotlivé firmy, tak i pro specializované výzkumné agentury.