Statistická analýza dat

Studentům nabízím podporu při přípravě a zpracování diplomových, bakalářských a jiných prací. Jedná se zejména o:

  • konzultace k praktické části práce (výběr vhodné cílové skupiny, určení správné techniky sběru dat, atd.)
  • příprava dotazníku (výběr relevantních otázek, jejich správná posloupnost, atd.)
  • statistické zpracování sesbíraných dat
  • interpretace výsledků
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich